restauráció

Restaurációs kísérletek

A KisKun LTER Restaurációs Kísérletek külön LTER területként is üzemel, melyek több mint 20 évre visszamenő adatsoraival egyedülálló információt szolgáltatnak a restaurációs beavatkozások hosszú-távú hatásairól. Restaurációs kísérleteink céltársulása az egyik itt jellemző természetes társulás, a nyílt homokpusztagyep (Festucetum vaginatae).

Selyemkóró irtás hatása felhagyott szántók restaurálására

Az inváziós fajok terjeszkedését napjainkban az élőhelypusztulás, és a fragmentáció mellett a biodiverzitást leginkább veszélyeztető tényezők között tartják számon. A restaurációs beavatkozások sikerét, a regenerációs folyamatokat gyakran gátolja a zavart homoki területek inváziós növényfaja, a selyemkóró (Asclepias syriaca L.) populációinak tömeges jelenléte.

Pannon Magbank létrehozása a magyar vadon élő edényes növények hosszú távú ex-situ megőrzésére, Life+ projekt (2010-2014)

Célunk a Pannon Magbank létrehozása, és legalább 800, a Pannon biogeográfiai régióban őshonos, tárolásra alkalmas magvú növényfaj génbanki technológiával történő megőrzése úgy, hogy a gyűjtés semmiképp se veszélyeztesse a gyűjtött populációk túlélését. A LIFE+ projekten túlmutató célunk a Pannon biogeográfiai régió minden tárolható fajának magbanki technológiával történő évtizedes-évszázados léptékű megőrzése. A kitűzött célt a világ 13.