Hírek

KISKUN LTER előadóülést tartottunk Kecskeméten, 2023 október 10-én

Közel 30 éve alakult meg a KISKUN LTER terepi kutatóállomás, és a területen változó aktivitással, de folyamatosan folyik kutatás. A konferencia célja a kiskunsági Homokhátságon és környékén folyó ökológiai és természetvédelmi célú kutatások eredményeinek összegzése, egymás kutatásainak jobb megismerése, a lehetséges szinergiák és együttműködési lehetőségek feltérképezése, beleértve a közös publikációk, pályázatok és rendezvények szervezését. Mindezzel megerősítjük a KISKUN LTER-t, illetve a Magyar LTER-t mint országos jelentőségű kutatási infrastruktúrát, és így lépéseket tehetünk az esetleges haza kutatási infrastruktúra-finanszírozás felé. 

Az előadóülés absztraktkötete a Tudásbázis/Publikációk menűpont alatt található.

Elindult a Fülöpházi megfigyelések gyűjtése az iNaturalist oldalon

A gyűjtés az alábbi linken érhető el:   https://www.inaturalist.org/projects/life-on-the-sand-area-of-fulophaza

A "Topograss" projekt keretében elvégeztük a Fülöpházi homokbuckás növényzeti monitoringját

Az LTER Seed keretében elnyert pályázat segítségével 2023-ban is elvégeztük a Fülöpházi homokbuckás növényzeti monitoringját. Ennek során 200 db állandó mintavételi helyen vizsgáltuk 4m x 4m-en belül az edényes növényfajokat és tömegességüket. 

A 2022-es év rendkívüli aszálya szomorú aktualitást adott a monitoringnak. A mintavételi pontok több, mint 80%-ban tapasztaltuk a domináns fűfajok (magyar csenkesz - Festuca vaginata, homoki árvalányhaj - Stipa borysthenica) pusztulását. Az idei projekt keretében pedig azt vizsgáljuk, hogy milyen tényezők befolyásolták az évelő füvek pusztulását/túlélését.  

Megjelent a közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca) mechanikus kezelésének hatásairól szóló cikkünk

Berki, B., Botta‐Dukát, Z., Csákvári, E., Gyalus, A., Halassy, M., Mártonffy, A., ... & Csecserits, A. Short‐term effects of the control of the invasive plant Asclepias syriaca: secondary invasion of other neophytes instead of the recovery of native species. Applied Vegetation Science, e12707.

Új cikk a homoki gyepek restaurációjának hosszútávú vizsgálatairól

Llumiquinga, Y. B., Reis, B. P., Sáradi, N., Török, K., Szitár, K. & Halassy, M. (2021): Long-term results of initial seeding, mowing and carbon amendment on the restoration of Pannonian sand grassland on old fields. – Tuexenia 41: 361–379.
https://www.tuexenia.de/publications/tuexenia/Tuexenia_2021_NS_041_0361-0379.pdf