Restaurációs kísérletek

Kezdőév
1995

A KisKun LTER Restaurációs Kísérletek külön LTER területként is üzemel, melyek több mint 20 évre visszamenő adatsoraival egyedülálló információt szolgáltatnak a restaurációs beavatkozások hosszú-távú hatásairól. Restaurációs kísérleteink céltársulása az egyik itt jellemző természetes társulás, a nyílt homokpusztagyep (Festucetum vaginatae). A kísérletes restaurációs kutatások során azt vizsgáljuk, hogyan lehet degradált élőhelyeken a természetes regenerációs folyamatokra támaszkodva az eredeti ökoszisztémát helyreállítani, illetve olyan természetközeli állapot kialakulását elősegíteni, amely önfenntartó, vagy csak hagyományos, extenzív használatot igénylő ökológiai rendszerré válhat. Így a jövőbeni beavatkozások is jobban tervezhetők. A kísérletek 1995-től kezdve indultak, monitorozásuk 1 m*1m vagy 2 m*2 m állandó mintavételi négyzetekben 1995-2021-ig eltérő években történt. Továbbiakban előnyös lenne az öt évenkénti monitoring, esetlegesen új, nemzeti parki restaurációs beavatkozásokkal is kiegészítve.

https://www.restoration-ecology.hu/

Projektek

Trendek

Metaadatok

Cím Link
Vascular plant cover at Kiskun Restoration Experiments, Kiskun LTER, Hungary (1995-2019)

Adatok

Cím Hozzáférés Link Kapcsolat
Vascular plant cover at Kiskun Restoration Experiments, Kiskun LTER, Hungary (1995-2019) szabad