szukcesszió

Selyemkóró irtás hatása felhagyott szántók restaurálására

Az inváziós fajok terjeszkedését napjainkban az élőhelypusztulás, és a fragmentáció mellett a biodiverzitást leginkább veszélyeztető tényezők között tartják számon. A restaurációs beavatkozások sikerét, a regenerációs folyamatokat gyakran gátolja a zavart homoki területek inváziós növényfaja, a selyemkóró (Asclepias syriaca L.) populációinak tömeges jelenléte.

Természetes és mesterséges ökoszisztémák kölcsönhatásai: a biodiverzitás, az ökoszisztéma funkciók és a tájhasználat értékelése az Alföldre

Az Alföldön egyszerre vannak jelen unikális természeti értékek (szárazföldi és vízi) és intenzíven művelt tájrészletek. A természeti értékek állapotát, stabilitását és védelmét jelentősen befolyásolják a nagyarányú tájhasználat-változások, ezért a biodiverzitás-megőrzési stratégiáknak a természetvédelem és az emberi szükségletek szempontjait egyaránt figyelembe kell venniük. Projektünk célja, hogy multidiszciplinárisan vizsgáljuk a tájhasználat, a biodiverzitás és az ökoszisztéma funkciók kapcsolatait.