Természetes és mesterséges ökoszisztémák kölcsönhatásai: a biodiverzitás, az ökoszisztéma funkciók és a tájhasználat értékelése az Alföldre

Témavezető
Hivatkozási szám
NKFP6/013/2005
Kezdőév
2005

Az Alföldön egyszerre vannak jelen unikális természeti értékek (szárazföldi és vízi) és intenzíven művelt tájrészletek. A természeti értékek állapotát, stabilitását és védelmét jelentősen befolyásolják a nagyarányú tájhasználat-változások, ezért a biodiverzitás-megőrzési stratégiáknak a természetvédelem és az emberi szükségletek szempontjait egyaránt figyelembe kell venniük. Projektünk célja, hogy multidiszciplinárisan vizsgáljuk a tájhasználat, a biodiverzitás és az ökoszisztéma funkciók kapcsolatait.
A botanika, zoológia, talajtan és agrár-környezetgazdálkodás vezető hazai tudományos műhelyeinek összefogásával egyrészt elvégezzük reprezentatív mintaterületek ökológiai-társadalmi-gazdasági értékelését, másrészt a 2005-ben befejeződő tájökológiai térképezés adataira alapozva eredményeinket regionalizáljuk.
A kutatás fő terméke egy internetes tájökológiai-tájhasználati szakértői rendszer, amely az Alföld teljes területére javaslatokat fogalmaz meg a természetkímélő gazdálkodás számára. A szakértői rendszer több száz, térben részletes, tematikagazdag térképet, modellt, restaurációs és kezelési protokollt integrál, és teszi ezáltal széleskörűen felhasználhatóvá a projekt eredményeit.