szukcesszió

Táji szintű monitoring

A homokhátsági száraz élőhelyek növényzete és a környező táj összetétele közti kapcsolatot 16 db 5x5 km-es táji ablakban vizsgáltuk 2007-2009 között. A vizsgálat megismétlése a táj szintű változások nyomon követésére alkalmas. Jelenleg a parlag és az elsődleges gyepek ismételt mintavételezése folyik egy FK-OTKA pályázat keretében, 2019 és 2021 közt. Ennek során rögzítjük a jelenlegi használatot, a művelés típusát, és amennyiben az most is gyep, akkor megismételjük a növényzeti mintavételt (20m*20 m és 5m*5m-es mintavételi négyzetekben).

Parlagok helyi monitoringja

A fülöpházi felhagyott szántók és szőlők helyén a homoki növényzet spontán regenerációját 2000 óta követjük 40 db 4m*4m-es állandó mintavételi négyzettel. Ez a vizsgálat referenciaként is szolgál a restaurációs kezelések és az elsődleges homoki gyepek monitoringjához. Az eddigi felvételek időpontja: 2000, 2008, 2010, 2015, 2017, 2020 és 2023. Továbbiakban öt évenkénti monitoring tervezünk.

Gyepregeneráció leégett homoki fenyves és nyáras-borókás területén

Kunfehértó-Kéleshalom térségében 2007-ben nagy kiterjedésű tűz pusztított, ami védett nyáras-borókást és tájidegen (telepített) homoki fenyveseket is érintett. A tüzet követően 2008-ban indított, és azóta évente ismételt monitorozás keretében vizsgáljuk a homoki gyepek regenerációját (1) leégett borókák helyén és (2) leégett telepített fenyvesek helyén. A borókás területén 18 darab égett és 18 nem égett boróka körüli gyepet (és szomszédos referencia gyepet) vizsgálunk, 1m*1m-es és 5m*5m –es négyzetekben.

Gyepek monitorozása nyáras-borókásokban

A tűz az egyik legfontosabb ember okozta, és a klímaváltozás miatt egyre erősebb hatású zavarás a Homokhátságon. A nyáras-borókások gyepjeinek leégés utáni regenerációját hosszú távon monitorozzuk a KNP két területén. 1) a bugaci Ősborókásban és 2) az orgoványi buckásban 4-4 állományban, állományonként 10-10 gyepfoltban, és gyepfoltonként 5-5 db 1 m2-es négyzetben folyik a felvételezés, évente kétszer, Bugacon 1997 óta, Orgoványban 2002 óta. Az adatok a KISKUN LTER leghosszabb, évente felvett biodiverzitás adatsorai.

 

Homoki gyepek durva-léptékű állomány-változásának monitorozása

A fülöpházi homoki gyep hosszú-távú változását monitorozzuk a nemzeti parki kezelés (legeltetés felhagyása) és a klímaváltozás tükrében. Ennek során 200 db 4m*4m-es közel állandó mintavételi négyzetben követjük a növényzet változását. A vizsgálat 2000-ben indult, 2010-ig kétévenként, majd ötévenként végeztük el a monitoringot. A legutóbbi monitoringot 2023-ban végetük el, a továbbiakban pedig ötévenkénti monitoringot tervezünk.