biomassza produkció

Gyepek monitorozása nyáras-borókásokban

A tűz az egyik legfontosabb ember okozta, és a klímaváltozás miatt egyre erősebb hatású zavarás a Homokhátságon. A nyáras-borókások gyepjeinek leégés utáni regenerációját hosszú távon monitorozzuk a KNP két területén. 1) a bugaci Ősborókásban és 2) az orgoványi buckásban 4-4 állományban, állományonként 10-10 gyepfoltban, és gyepfoltonként 5-5 db 1 m2-es négyzetben folyik a felvételezés, évente kétszer, Bugacon 1997 óta, Orgoványban 2002 óta. Az adatok a KISKUN LTER leghosszabb, évente felvett biodiverzitás adatsorai.

 

A növényzet-alapú természeti tőke index

Az emberiség legtöbb tevékenysége meghatározó befolyást gyakorol a környező táj természetes élővilágára. A mindennapi életben sokszor kényszerülünk a táj állapotát befolyásoló döntések meghozatalára. Az elmúlt évtizedekben világszerte felerősödtek a törekvések olyan könnyen értelmezhető mérőszámok kifejlesztésére, melyek szakmailag megalapozott értékelést tudnak nyújtani az élővilág állapotáról a nagyközönség és a döntéshozók számára. Nemzetközi szinten számos durva léptékű, elsősorban globális szinten használható aggregált biodiverzitás-indikátor került kifejlesztésre.

Természetes és mesterséges ökoszisztémák kölcsönhatásai: a biodiverzitás, az ökoszisztéma funkciók és a tájhasználat értékelése az Alföldre

Az Alföldön egyszerre vannak jelen unikális természeti értékek (szárazföldi és vízi) és intenzíven művelt tájrészletek. A természeti értékek állapotát, stabilitását és védelmét jelentősen befolyásolják a nagyarányú tájhasználat-változások, ezért a biodiverzitás-megőrzési stratégiáknak a természetvédelem és az emberi szükségletek szempontjait egyaránt figyelembe kell venniük. Projektünk célja, hogy multidiszciplinárisan vizsgáljuk a tájhasználat, a biodiverzitás és az ökoszisztéma funkciók kapcsolatait.