közösségek szerveződése

EXDRAIN-2: Az aszályok ökológiai hatásai: kísérletek, megfigyelések és szintézis

The increasing frequency and severity of extreme events is an inherent part of changing climate. Among extreme events, droughts are probably the most widespread and most drastic events, which can disrupt ecosystem functioning. Droughts are typically studied either by assessing the impacts of naturally occurring drought events or by excluding precipitation in drought experiments. The overall objective of the proposed research is to study ecosystem responses to drought by integrating experimental and observational studies.

Finomléptékű gyepdinamika monitorozása, különös tekintettel az állományalkotó fűfajokra

A fülöpházi homokbuckásban 1998 óta, évenkénti mintavételezéssel vizsgáljuk a nyílt évelő homokpusztagyepek 16 állományát, ebből nyolcban a Festuca vaginata, másik nyolcban a Stipa borysthenica volt az uralkodó fűfaj a monitorozás kezdetekor. Állományonként három, 1m*1m-es négyzetben (összesen 48 négyzet) évente kétszer készítünk cönológiai felvételeket (nyáron és ősszel), valamint a két uralkodó faj egyedszámát is nyomon követjük.

Homoki gyepek durva-léptékű állomány-változásának monitorozása

A fülöpházi homoki gyep hosszú-távú változását monitorozzuk a nemzeti parki kezelés (legeltetés felhagyása) és a klímaváltozás tükrében. Ennek során 200 db 4m*4m-es közel állandó mintavételi négyzetben követjük a növényzet változását. A vizsgálat 2000-ben indult, 2010-ig kétévenként, majd ötévenként végeztük el a monitoringot. A legutóbbi monitoringot 2023-ban végetük el, a továbbiakban pedig ötévenkénti monitoringot tervezünk.

Homoki gyepek términtázati szerveződése

Alapvető célkitűzésünk, hogy a viszonylag egyszerű szerkezetű évelő nyílt homokpusztagyepben a korábbi társulás- és populációszintű ökológiai és ökofiziológiai ismeretek felhasználásával, valamint új mintázatvizsgáló módszerek és szimulációs modellezés alkalmazásával megpróbáljuk az ismereteket megfelelően szintetizálni, és ezúton a társulásmintázatot és működést egymásra vonatkoztatva értelmezni.

A veszélyeztetett biodiverzitás megőrzése a Pannon ökorégióban: az ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitás értékelése szentély jellegű és emberi tájhasználatnak kitett élőhelykomplexekben

A projekt célja az ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitás felmérése szentély jellegű és emberi tájhasználatnak kitett, a Pannon ökorégióra jellemző élőhelykomplexekben. A genetikai diverzitás felmérése különböző molekuláris genetikai és morfológiai módszerekkel történik. A projekt várhatóan számos endemikus növény- és állatfaj genetikai diverzitását tárja fel. Ezek segítségével az emberi tájhasználat és a klímaváltozás hatására bekövetkező ökológiai és genetikai diverzitás csökkenés előrejelzése mind a szárazföldi, mind a vízi ökoszisztémák esetében lehetővé válik.