Finomléptékű gyepdinamika monitorozása, különös tekintettel az állományalkotó fűfajokra

Kezdőév
1998
Témavezető

A fülöpházi homokbuckásban 1998 óta, évenkénti mintavételezéssel vizsgáljuk a nyílt évelő homokpusztagyepek 16 állományát, ebből nyolcban a Festuca vaginata, másik nyolcban a Stipa borysthenica volt az uralkodó fűfaj a monitorozás kezdetekor. Állományonként három, 1m*1m-es négyzetben (összesen 48 négyzet) évente kétszer készítünk cönológiai felvételeket (nyáron és ősszel), valamint a két uralkodó faj egyedszámát is nyomon követjük. A vizsgálat kiemelt célja a vegetációs változások mögötti demográfiai változások (megtelepedés, pusztulás) feltárása.

Metaadatok

Cím Link
Fine-scale grassland dynamics in open sand grasslands