Homoki gyepek términtázati szerveződése

Kezdőév
2004

Alapvető célkitűzésünk, hogy a viszonylag egyszerű szerkezetű évelő nyílt homokpusztagyepben a korábbi társulás- és populációszintű ökológiai és ökofiziológiai ismeretek felhasználásával, valamint új mintázatvizsgáló módszerek és szimulációs modellezés alkalmazásával megpróbáljuk az ismereteket megfelelően szintetizálni, és ezúton a társulásmintázatot és működést egymásra vonatkoztatva értelmezni.

A vizsgálatok egy szemiariditási gradiens mentén Gönyű, Csévharaszt és Fülöpháza térségében kiválasztott homoki erdőssztyepp területek gyepfoltjain folytak. A kísérleti elrendezés a tér-idő megfeleltetés analógia felhasználásával lehetőséget nyújtott arra, hogy a klímagradiens mentén detektált változások alapján hipotéziseket fogalmazzunk meg a jósolt klímaváltozás homokpusztagyepeket érintő várható hatásaira.

A vizsgálataink célja, hogy adatokat nyerjünk a nyílt homokpusztagyep términtázati szerveződésének időbeli változatosságáról, a fajok, vegetációfoltok átalakulásairól és a térbeli és időbeli szomszédsági viszonyok hatásáról a társulás-állomány egészének diverzitására és dinamikájára.

Háromféle mintavételt alkalmazunk:

  1. 40m x 100m –es területen szabályosan (4 x 10) elrendezett (40 db,) 2m*2m-es állandó kvadrátban rögzítjük a fajok borításait (2006 óta, évente egy mintavétel, folyamatosan);
  2. Ugyanerről a területről 5m*5m-es felbontásban vegetációtérképet készítünk a növényzet dominancia-típusait rögzítve (évente egy alkalommal június közepén, 2006 óta, évente egy mintavétel, folyamatosan);
  3. Mikrocönológiai mintavétellel a fajok jelenlétét rögzítjük 52 m hosszú 5cm*5cm-es mikrokvadrátokból álló transzszektek mentén (2 állandó transzszektben). A vizsgálatok évente egyszer (május közepén) 2004 óta folyamatosan zajlanak.

Trendek

Metaadatok

Cím Link
Compositional Diversity Transects data

Adatok

Cím Hozzáférés Link Kapcsolat
Compositional Diversity Transects, Compositional Diversity korlátozott
Compositional Diversity Transects, Mean Species Richness korlátozott
Compositional Diversity Transects, Number of Realized Species Combinations korlátozott
Compositional Diversity Transects, Spatial Variance of Species Richness korlátozott