Publikációk

2003

Katona K., Bíró Zs., Hahn I., Kertész M., Altbäcker V. (2003): A mezeinyúl téridőbeli előfordulása Bugacon: Egy hosszútávú ökológiai vizsgálat az üreginyúl kipusztulásának időszakában. Vadbiológia 10:74-82.
Kertész M., Kovács-Láng E., Lhotsky B., Kröel-Dulay Gy., Rédei T., Aszalós R., Garadnai J., Barabás S., Ónodi G. (2003): Biomassza területi becslése a Kiskunságban. 6. Magyar Ökológiai Kongresszus, Gödöllő. Előadások és poszterek összefoglalói, p. 144.
Kovács-Láng E., Kröel-Dulay Gy., Lhotsky B., Garadnai J., Barabás S., Kovács E. (2003): Hő- és szárazságkezelés ökológiai hatásainak terepi kisérletes vizsgálata: az EU FW5 VULCAN Projekt bemutatása. 6. Magyar Ökológus Kongresszus. Gödöllő. Előadások és poszterek összefoglalói, p. 155.
Török, K.; Halassy, M.; Szabó, R. (2003): Restoration Strategy for Endemic Grassland in a Low Productive Region of Hungary. Proceedings of the VIIth International Rangelands Congress 2003, No. August 2003, 1132–1138.

2002

Fekete, G.; Molnár, Z.; Kun, A.; Botta-Dukát, Z. (2002): On the Structure of the Pannonian Forest Steppe: Grasslands on Sand. Acta Zool. Hung 2002, 48 (Suppl 1), 137–150.
Kovacs, G. M.; Szigetväri, C.; Berger, F.; Ges, S. M. (2002): Mycorrhizae and Other Root-Associated Fungal Structures of the Plants of a Sandy Grassland on the Great Hungarian Plain. Phyton (Horn, Austria) 2002, 42 (2), 211–223.
Szigetvári, Cs. (2002): Distribution and Phytosociological Relations of Two Introduced Plant Species in an Open Sand Grassland Area in the Great Hungarian Plain. Acta Botanica Hungarica 2002, 44 (1–2), 163–183. https://doi.org/10.1556/ABot.44.2002.1-2.12

2001

Csecserits, A.; Rédei, T. (2001): Secondary Succession on Sandy Old-Fields in Hungary. Applied Vegetation Science 2001, 4 (1), 63–74. https://doi.org/10.1111/j.1654-109X.2001.tb00235.x
Halassy, M. (2001): Possible Role of the Seed Bank in the Restoration of Open Sand Grassland in Old Fields. Community Ecology 2001, 2 (1), 101–108.
Kalapos, T.; Mázsa, K. (2001): Juniper Shade Enables Terricolous Lichens and Mosses to Maintain High Photochemical Efficiency in a Semiarid Temperate Sand Grassland. Photosynthetica 2001, 39 (2), 263–268. https://doi.org/10.1023/A:1013749108008

2000

Kovács-Láng, E.; Kröel-Dulay, G.; Kertész, M.; Fekete, G.; Bartha, S.; Mika, J.; Dobi-Wantuch, I.; Rédei, T.; Rajkai, K.; Hahn, I.; others (2000): Changes in the Composition of Sand Grasslands along a Climatic Gradient in Hungary and Implications for Climate Change. In Phytocoenologia; Gebr{ü}der Borntraeger Verlagsbuchhandlung, 2000; Vol. 30, pp 385–407.
Török, K.; Szili-Kovacs, T.; Halassy, M.; Tóth, T.; Hayek, Z.; Paschke, M. W.; Wardell, L. J. (2000): Immobilization of Soil Nitrogen as a Possible Method for the Restoration of Sandy Grassland. Applied Vegetation Science 2000, 3 (1), 7–14. https://doi.org/10.2307/1478913

1999

Altbäcker V., Bilkó Á., Hahn I., Kertész M., Tóth T. (1999): Plant-herbivore interactions: the Bugac Rabbit Project.. In: Kovács-Láng E., Molnár E., Kröel-Dulay Gy., Barabás S. (eds.): Long-term Ecological Research in the Kiskunság, Hungary. Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót, pp. 52-55. [ISBN 963 03 7508 7]
Török K., Halassy M. (1999): Fighting invasive species: a case study of open sand grasslands in Hungary. Proc. VIth International Rangeland Congress, Townsville, Australia, 19-23 July, 1999. 610-612.

1998

Halassy M., Török K., Hayek Zs. (1998): Trials to rehabilitate sand grasslands native to Hungary. Ecological Aspects of Grassland Management" 17th General Meeting of the European Grassland Federation. Debrecen, Hungary, 18-21 May 1998. 409-412.

1997

Halassy M., Török K. (1997): First year experiences in the restoration of sandy grasslands at clear-cut forest sites in the Kiskunság National Park. Proceedings of "Research, Conservation, Management" Conference, Aggtelek, Hungary, 1-5 May 1996. 213-222.

1995

Sárospataki, M.; Fazekas, J. P. (1995): Ecological Characteristics of Bee Communities on a Sandy Grassland. Tiscia 1995, 29, 41–46.