Openness Project

Az OpenNESS projekt célja egy olyan innovatív gyakorlati eszközökkészlet kialakítása, melynek segítségével a természeti tőke és az ökoszisztéma szolgáltatások mértéke és az emberi jóléthez való hozzájárulásai operatív módon megfoghatóvá válnak a szakpolitikai döntéshozatal számára. Ennek érdekében az OpenNESS számos létező és új térbeli értékelési módszertan kifejlesztésére, behangolására és operativizálására törekszik, melyek egy Európa számos országát felölelő esettanulmányi hálózat kereteiben a potenciális érintettek széles körének bevonásával lesznek tesztelve. Magyarországon egy terepi helyszín lesz, az a Duna-Tisza közi homokhátság. A fejlesztések alapján a különböző térbeli skálákhoz és döntéshozatali kontextusokhoz igazodó értékelési módszerek széles skálája válik elérhetővé a környezeti döntéshozatal számára.

Projekt vezető: Eeva Furman, SYKE

magyar témafelelős: Czúcz Bálint