Kiskun LTER

Környezetünk állapotának hosszú távú megfigyelése és a megfigyelések kiértékelése alapvető információkat szolgáltat a társadalom számára és segítheti a megfelelő döntéshozatalt.

A Duna-Tisza közi Homokhátság (14000 km2, az ország területének 17%-a) földrajzi helyzete  és talajviszonyai (homoktalajok) miatt a Kárpát-medence egyik legszárazabb, és egyben dinamikusan változó régiója. 

Környezeti adottságai és a társadalmi-gazdasági változások miatt a régiót az országos átlagnál is erősebben érintik a környezeti problémák: klímaváltozás, talajvízszint-süllyedés, nagy arányú erdősítés, biológiai invázió, erdőtüzek és a mindezek miatt történő tájhasználat-váltások és gyors demográfiai mozgások az utóbbi 100 évben.

A KISKUN LTER 1995-ben alakult, a Magyar Hosszú távú Ökológiai Kutatási Hálózattal együtt (Az LTER a Long-Term Ecological Research rövidítése) és célja ennek a tájnak a hosszú távú vizsgálata.  A biodiverzitás krízis nyomon követése mellett a hosszú távú adatok referenciát biztosítanak a krízis kezelésére indított beavatkozások hatékonyságának becsléséhez is. Például segíthetik annak eldöntését, hogy a térségben milyen beavatkozások szükségesek és előnyösek a klímaváltozás hatásának mérsékléséhez. Így egyszerre van kutatási és környezet/természetvédelmi relevanciája is a hosszú távú megfigyeléseknek (azaz monitorozásnak).

Adatgyűjtés

A  KISKUN LTER keretein belül több témában is végzünk rendszeres monitorozást. Az első adatgyűjtés 1997-ben kezdődött, ami mára mintegy 9 témává bővült. Az adatgyűjtések többsége a növényzet összetételét, ezen keresztül az élőhelyek állapotát írja le. 

Jelentős részük elsődleges gyepekben folyik, emellett parlagokat és aktív restaurációs beavatkozásokkal javított száraz homoki területek növényzetét is monitorozzunk. 2001 óta a monitorozott terület központjában meteorológiai állomás gyűjti az időjárási adatokat.

Kapcsolat

Ökológiai Kutatóközpont

Kertész Miklós (kertesz.miklos [at] ecolres.hu (kertesz[dot]miklos[at]ecolres[dot]hu))
Kröel-Dulay György (kroel-dulay.gyorgy [at] ecolres.hu (kroel-dulay[dot]gyorgy[at]ecolres[dot]hu))
Török Katalin (torok.katalin [at] ecolres.hu (torok[dot]katalin[at]ecolres[dot]hu))
Ónodi Gábor (onodi.gabor [at] ecolres.hu)


Nézze meg a KISKUN-LTER-HU térképet külön oldalon, a bejelölt helyek listájával